Thẻ: Vietracimex Bình Khánh

  • Vietracimex Bình Khánh Quận 2

    Vietracimex Bình Khánh Q2 Vietracimex Bình Khánh là một dự án căn hộ chung cư thương mại của phường Bình Khánh Quận 2. Đây là dự án nằm trong khu quy hoạch 38,4 ha và trong tương lai sẽ được sát nhập vào khu đô thị Thủ Thiêm. Dự án được chào bán ra thị […]