Swanbay Đồng Nai

  • Swanbay Đại Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

    ·

    Swanbay Đại Phước là dự án đầu tiên được phát triển tại Việt Nam bởi công ty Swancity. Dự án có tổng diện tích lên đến hơn 400ha và được chia làm nhiều phân khu chức năng. Hiện nay, chủ đầu tư dự án Swanbay Đại Phước đang cho nhận giữ chỗ có hoàn lại…

    Read More