Thẻ: Paris Hoàng Kim

  • Công ty cổ phần Vietnam Living phân phối dự án nào?

    Công ty cổ phần Vietnam Living phân phối dự án nào?

    Công ty cổ phần Vietnam Living là một doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và môi giới bất động sản có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty được thành lập và đưa vào hoạt động từ năm 2017 và hiện đang phân phối các dự án bất động sản sau: The Riverin […]