Thẻ: Mặt bằng căn hộ Sunwah Pearl

  • Mặt bằng căn hộ Sunwah Pearl

    Mặt bằng căn hộ Sunwah Pearl Mặt bằng căn hộ Sunwah Pearl của cả 3 toà tháp căn hộ vừa được Sunwah Group công bố ra thị trường. Theo đó, Block B1 sẽ có 10 căn hộ/1 sàn; block B2 có 9 căn hộ/1 sàn và block B3 có 14 căn hộ/1sàn. Để biết rõ […]