Mặt bằng căn hộ Millennium Masteri

Mặt bằng căn hộ Millennium
Mặt bằng căn hộ Millennium tầng điển hình từ tầng 7 đến 31. Các căn hộ 2 phòng ngủ chiếm một ...
Read more