Thẻ: mat bang can ho millennium quan 4

  • Mặt bằng căn hộ Millennium Masteri

    Mặt bằng căn hộ Millennium Masteri

    Mặt bằng căn hộ Millennium tầng điển hình từ tầng 7 đến 31. Các căn hộ 2 phòng ngủ chiếm một tỷ lệ lớn với 18 căn hộ trên 1 sàn. Căn hộ 3 phòng ngủ có 6 căn trên sàn và căn hộ 1 phòng ngủ là 2 căn trên sàn. Một vài điểm đáng chú […]