Thẻ: Khu đô thị An Phú An Khánh

  • Khu đô thị An Phú An Khánh Quận 2

    Khu đô thị An Phú An Khánh Quận 2 Khu đô thị An Phú An Khánh đã triển khai giai đoạn 1 và chuẩn bị triển khai giai đoạn 2. Giai đoạn 2 của dự án với tổng diện tích 16ha bao gồm hai dự án Raemian City và Raemian Galaxy. Để tìm hiểu thêm […]