Thẻ: Dự án Twin Towers Đà Nẵng

  • Twin Towers Đà Nẵng của tập đoàn T&T Group

    Twin Towers Đà Nẵng đã được phân phối chính thức bởi Real Plus từ tháng 04-2018. Thời gian mở bán cũng như chính sách bán hàng của dự án Twin Towers Đà Nẵng sẽ được gửi tới khách hàng trong thời gian sớm nhất. Thông tin dự án Twin Towers Đà Nẵng đã được đăng tải […]