Thẻ: Dự án Mỹ Đình Pearl

  • Mỹ Đình Pearl SSGgroup

    Mỹ Đình Pearl SSGgroup

    Mỹ Đình Pearl SSGgroup Mỹ Đình Pearl là dự án đầu tiên của tập đoàn SSGgroup đầu tư xây dựng tại Hà Nội. Tổng quan về dự án như sau: Tổng diện tích dự án: gần 4ha Mật độ xây dựng toàn dự án: khoảng 25% Dự án bao gồm 1 tòa văn phòng và 2 […]